Ytskyddsdagarna i göteborg 5-6 februari 2025

Ytskyddsdagarna 2024 blev återigen ett mycket uppskattat arrangemang både av utställare och besökare.

Nu börjar arbetet med att göra Ytskyddsdagarna 2025 ändå bättre och större. Ytskyddsdagarna 2025 kommer att genomföras i Göteborg 5-6 februari. Arbetet med agendorna har börjat och de som har något intressant att kunskapsförmedla kontaktar Tommy Thörn på tommy.thorn@ysa.email eller 0706 57 57 88 och då finns det chans att Er kunskap kan presenteras på scen.